Ένα σκίτσο του Αρκά, αφιερωμένο στον αγαπητό μας Πρόεδρο

Ένα σκίτσο αφιερωμένο στον αγαπητό μας πρόεδρο, που όταν, κατά το πρόσφατο παρελθόν, ρωτήθηκε αν γνωρίζει τον υπουργό Ανάπτυξης απάντησε: -Και πως θέλετε να ξέρω τον υπουργό Ανάπτυξης, αφού την ανάπτυξη δεν τη βλέπω πουθενά!

Στην ίδια κατηγορία