Η Ελληνική Γλώσσα

Γράφει ο ΠANAΓHΣ METAΞATOΣ
Πρόεδρος Eνωσης Aγροτουρισμού Iονίου, Aντιπρόεδρος ΣEAΓE, Mέλος Δ.Σ. ΣEEΔΔE, Kαθηγητής της Mεθόδου SILVA

➔Πολλές φορές έχω αναρτήσει κείμενα τα οποία έχω »δανεισθεί» από διάφορες πηγές σχετικά με την Ελληνική γλώσσα και την σύγχρονη χρήση της στον κόσμο.

➔Πρόσφατη πηγή η εφημερίδα ΑγροΝέα του φίλου Δημήτρη Μιχαηλίδη. Μερικές από τις πλέον χρησιμοποιούμενες λέξεις διεθνώς.

➔Turbo = Aπό την αρχαιοελληνική λέξη τύρβη που σημαίνει την κυκλική και ταραχώδη κίνηση.

➔Yes = Προέρχεται από το αρχαιοελληνικό μόριο γε που δίνει έμφαση και »βεβαίως».

➔Sponsor = Από το ρήμα σπένδω και το ομώρριζο σπονδή, που σημαίνουν »προσφέρω» και »προσφορά» αντίστοιχα.

➔Pause = Από τη λέξη παύσις και σημαίνει το σταμάτημα.

➔Carat = Από τη λέξη κεράτιον (χαρούπι), Οι σπόροι του χαρουπιού είναι ομοιόμορφοι και χρησιμοποιούντο σαν μονάδα μέτρησης για αντικείμενα μικρού βάρους.

➔Kiss = Από το κυνέω (στον μέλλοντα κύσω) που σημαίνει φιλώ και kiss me από κύσσον με δηλαδή »φίλησε με».

➔Dissaster = Η »καταστροφή» από τον συνδυασμό των λέξεων dis (λατινικό) και αστήρ και έχει την έννοια της αναποδιάς από την δυσμενή θέση ενός πλανήτη.

➔Ajax = Από την ελληνική λέξη Αίας. Ο μυθικός ήρωας του Τρωι’κού Πολέμου.

➔Marmalade = (μαρμελάδα,από λατιν.»melimelum» που προέρχεται από τις λέξεις μέλι και μήλο.

➔Mentor = O Mέντωρ ήταν φίλος του Οδυσσέα και σύμβουλος του Τηλέμαχου. Με την σημασία του σοφού ανθρώπου, κάνει διεθνή »καριέρα».

➔Προσθέτω και εγώ μια συνηθισμένη έκφραση, που πολλοί αποδίδουν στους Τούρκους.

➔Αησιχτίρ = Είναι το αρχαιοελληνικό »Αεί σε οικτίρω» και σε σύγχρονη »μεταφορά».

➔Πάντα θα σε λυπάμαι.

Στην ίδια κατηγορία