12/08/2022
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»!

Εξουσιοδοτημένος Ψυκτικός και σημείο πώλησης κλιματιστικών

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΩΝΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972894814

Γράφει ο Παντελής Αμούργης