Άδειες επισκευής για 4 Σχολεία: 4ο Αργοστολίου, 2ο Ληξουρίου, Γυμ-Λυκ. Ληξουρίου και Νηπιαγωγείο Λακύθρας

Υπεγράφησαν χθες από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Κεφαλονιάς (Ληξούρι) κ. Αθανασία Κακαβά οι άδειες επισκευής-ενίσχυσης των πρώτων τεσσάρων Σχολείων που επλήγησαν από τους σεισμούς του 2014.

Συγκεκριμένα, οι άδειες αφορούν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου (1.498,41 τ.μ., προϋπολογισμός 1.008.740 Ευρώ), το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου (1.804,60 τ.μ., προϋπολογισμός 1.022.608,70 Ευρώ), το Γυμνάσιο-Λύκειο Ληξουρίου (2.569,75 τ.μ., προϋπολογισμός 1.964.552,29 Ευρώ) και το Νηπιαγωγείο Λακύθρας (226,43 τ.μ., προϋπολογισμός 94.655,60 Ευρώ).

Οι μελέτες των έργων συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Μελετών των “Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.”, οι οποίες ως Φορέας, θα εκτελέσουν και θα επιβλέψουν τις αποκαταστάσεις των Σχολείων, ενώ στους προϋπολογισμούς περιλαμβάνεται και το ΦΠΑ (24%).