Άλλες 125.000 Ε για το δρόμο Λιβάδι-Ληξούρι

Την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο 39 από τη θέση “Λιβάδι” έως είσοδο “Ληξουρίου”», υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η σύμβαση ποσού 125.000 ευρώ με ΦΠΑ εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522 και είναι ενταγμένη στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΚΕ 2014ΕΠ522 00002.

Η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση έρχεται να προστεθεί στον αρχικό προϋπολογισμό των 950.000 ευρώ με ΦΠΑ για το συγκεκριμένο έργο.

Προθεσμία περαίωσης των εργασιών της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία του έργου, δηλαδή μέχρι την 31η Μαΐου 2018.