Έβγαλαν off στο σύνολό της τη διακήρυξη του έργου της αφαλάτωσης

Από την περασμένη Παρασκευή 8/9 ενημερώθηκε ο Δήμος Κεφαλονιάς για την «ακύρωση στο σύνολό της» της Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της «Μονάδας Αφαλάτωσης στο Αργοστόλι δυναμικότητας 8.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα», προϋπολογισμού 7.458.835,60 Ευρώ (με το ΦΠΑ), από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν είχε προβεί σε καμία ανακοίνωση προς ενημέρωση των δημοτών!

Η ΑΕΠΠ ακύρωσε την Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου μετά εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της «ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Κεφαλονιάς, η οποία επικαλέστηκε φωτογραφικούς όρους στην κατάρτιση της Διακήρυξης με τους οποίους «περιορίζει αδικαιολόγητα το πεδίο των επιλέξιμων υποψηφίων», ενώ κρίνει «απορριπτέους ως απαράδεκτους», «παράνομους και ακυρωτέους» σε πολλά σημεία τους όρους της Δημοπρασίας.

Επιπλέον βασικός λόγος ακύρωσης του έργου από την ΑΕΠΠ είναι η δυναμικότητα της Μονάδας των 8.000 κ.μ./ώρα, όταν οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις της μελέτης του έργου αφορούν Μονάδα δυναμικότητας 4.000 κ.μ./ώρα.

Μετά την ακύρωση της Διακήρυξης, ο Δήμος Κεφαλονιάς θα πρέπει να επανεξετάσει την σύνταξη των Ορων Δημοπράτησης του έργου, με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος να χαθεί και η ευκαιρία ένταξής του στα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

• Ο Δήμος παρόλο που ήταν ενημερωμένος τουλάχιστον από τις 28/8 για την Προσφυγή της ΤΕΜΑΚ, για την οποία κατέθεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου έγγραφο με τις Απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος) στην ΑΕΠΠ, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αντιδήμαρχος Διονύσης Λυκούδης εξήγγειλε με θριαμβευτικό ύφος ότι «οι Αργοστολιώτες μέχρι το τέλος του χρόνου θα πίνουν καθαρό νερό από τη βρύση τους», παραπλανώντας το Σώμα και τους δημότες, αφού κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει την έκβαση της εξέτασης της Προσφυγής από την ΑΕΠΠ.