Έγινε κι αυτό: Ο Λυκούδης ακύρωσε απόφαση …του Παρίση!

Στο Δημοτικό Συμβούλιο με την 228/31-8-2017 Απόφαση «εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση ποσού 1.200 € για προμήθεια ειδών σίτισης σε δράσεις εκτάκτων αναγκών, όπως σίτιση σε πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα στον Δήμο Κεφαλλονιάς και σίτιση ατόμων που θα απασχοληθούν σε δράσεις εκτάκτων αναγκών».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης με την 450/25-8-2017 Απόφασή του και με απευθείας ανάθεση αναθέτει σε επιχείρηση του Αργοστολίου την συγκεκριμένη προμήθεια .

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την 236370/09-10-2017 απόφαση της …την ΑΚΥΡΩΝΕΙ γιατί με το νόμο «η σχετική απόφαση έπρεπε να ληφθεί από την κατά νόμο αρμόδια Οικονομική Επιτροπή»!!!

Κι επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ακυρώνεται μια Απόφαση του Δήμου για τυπικούς (ακόμη και ουσιαστικούς λόγους όπως ο διαγωνισμός για την αφαλάτωση), αναρωτιόμαστε οι τόσοι νομικοί σύμβουλοι που έχει ο Δήμος, δεν ελέγχουν τη νομιμότητα των Αποφάσεων που παίρνονται;

Δεν τελειώσαμε όμως.

Το καλύτερο σας το αφήσαμε για το τέλος.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ προχθές 12 Οκτωβρίου.

Χθες λοιπόν, 13 Οκτωβρίου, είχαμε το πρωτοφανές.

Η Απόφαση του Δημάρχου (η 450/25-8-2017 που ανάθετε την προμήθεια …ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ όχι από τον ίδιο, αλλά από …τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ του Διονύση Λυκούδη!!!

Ναι, καλά διαβάσατε και σίγουρα …δεν έχει ξαναγίνει!!!

Ο αναπληρωτής του Δήμαρχου ΑΚΥΡΩΝΕΙ …απόφαση του Δημάρχου!!!

Δυστυχώς εκεί φτάσαμε!!!

Γιατί ακόμη και να έλειπε χθες ο Δήμαρχος από την Κεφαλονιά (δεν το γνωρίζουμε), ακόμη και 100% νομικά σωστή νάναι η απόφαση Λυκούδη, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ δεν έπρεπε να ακυρώσει απόφαση του Δημάρχου!!!

Aλ. Παρίσης