Έγκριση διαγωνισμού για το Αρχαιολογικό Μουσείο

Ο υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Νέας Δημοκρατίας Παναγής Καππάτος εξέδωσε χθες την ακόλουθη ανακοίνωση:

Με χθεσινή απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7.456.000 €.

Η διαδικασία θα γίνει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), , σύμφωνα με την εγκριθείσα προμελέτη από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.

Παναγής Καππάτος