Έκκληση για τήρηση των κανόνων καθαριότητας

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς κάνει έκκληση στους Πολίτες, ιδιαίτερα στους επαγγελματίες τουριστικών επιχειρήσεων με αυξημένο όγκο απορριμμάτων για την τήρηση όλων των κανόνων καθαριότητας.

Επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη παντός είδους απορριμμάτων έξω και γύρω από τους κάδους καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στις σακούλες απορριμμάτων σίδερα, πέτρες , μπάζα, γενικά οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα αντικείμενα, λίπη –έλαια και γενικά ότι δημιουργεί προβλήματα στα συνεργεία και καταστρέφει τα μηχανήματα αποκομιδής.

Τα ανωτέρω υλικά πρέπει ξεχωριστά να τοποθετούνται στα αντίστοιχα σημεία ανακύκλωσης. Ήδη, υπάρχουν κατάλληλοι χώροι και σημεία για το σκοπό αυτό και οργανώνονται και άλλα, για τα οποία μπορούν οι Πολίτες να έρχονται σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες καθαριότητας (Δ/νση Καθαριότητας και ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε).

Επίσης όπως έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει υπόλοιπα κοπής – κλαδέματος δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.α, η ποσότητα των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κυβικά (το ήμισυ της καρότσας φορτηγού ενός τόνου), συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωση τους, ενώ για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεση τους ακολουθείται η διαδικασία για τα ογκώδη αντικείμενα, η οποία γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Τέλος ενημερώνουμε κάθε κάτοικο ή Δημότη ο οποίος δεν σέβεται τον κανονισμό καθαριότητας, δηλαδή δεν σέβεται το περιβάλλον, την υγεία και την ζωή όλων, τον πολιτισμό, την Κεφαλονίτικη κουλτούρα και χωρίς καμία λογική αυθαιρετεί αφήνοντας ογκώδη αντικείμενα, κάθε είδους απορρίμματα έξω από κάδους και ο οποίος δεν φροντίζει για την συλλογή των περιττωμάτων των ζώων συντροφιάς του, ότι άμεσα αρχίζει η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Ο α/δήμαρχος Καθημερινότητας

Σπυρίδων Ματιάτος