Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας για την παρέλαση

Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Στο Αργοστόλι σήμερα την 24/03/2017 ημέρα Παρασκευή η Λιμενάρχης Κεφαλληνίας Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΛΟΒΟΥ Παναγιώτα
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 482 Β’/78). γ) Το Αριθ. Πρωτ.: 10/09-03-2017 έγγραφο του Συλλόγου Δρομέων Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Tη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την 26η Μαρτίου 2017 λόγω διεξαγωγής του 7ου Βαλλιάνειου αγώνα δρόμου, ο οποίος θα διέλθει από την παραλιακή οδό Αργοστολίου Ιωάννη Μεταξά την 26/03/2017 ημέρα Κυριακή σύμφωνα με (γ) σχετικό.
2. Ως εκ τούτου διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων την 26/03/2017 από ώρα 10:30 έως τo πέρας του εν λόγω αγώνα, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αργοστολίου επί της παραλιακής οδού Ιωάννη Μεταξά, από το ύψος της οδού Αγνής Μεταξά έως την οδό Γεράσιμου Φωκά.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο.
4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Ν. 2696/99. Επιπρόσθετα ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/73 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261Α ́/73), το πρώτο εδάφιο της παργ.1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 381/95(ΦΕΚ 214Α ́/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156Α ́).

5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τομέας Λ.Α./Τμήμα τροχαίας Λ/Χ Κεφαλληνίας ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αστυνομική Δ/νση Αργοστολίου/Τμήμα Τροχαίας 2. Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης

Η Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ.

 Παναγιώτα Κολοβού