Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου

Ν. Βαλλιανάτος

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου για μεθαύριο Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος Νίκος Βαλλιανάτος, λόγω προθεσμιών του Υπουργείου Μεταφορών για μελέτη ασφαλτοστρώσεων στο Αργοστόλι.

Ειδικότερα η πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλόυς αναφέρει:

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 22η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «Κεκλεισμένων των Θυρών» στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την 29η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, λαμβανομένου υπόψη τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 320 09/23-05-2020 (Β’ 1988), προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή και Έγκριση μελέτης έργου: «Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος Πόλεως Αργοστολίου – Ασφαλτοστρώσεις Οδών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος.

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμιών από το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο πρόεδρος 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ