Έλ. Κουντουρά: Τουρισμός όλο το χρόνο

Κουντουρά: Τουρισμός όλο το χρόνο – βιώσιμη ανάπτυξη – ισχυρός ρόλος της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουρισμό

Το πλαίσιο  των δράσεων για την προώθηση της Ελλάδας ως παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό 365 ημέρες το χρόνο, την  ισχυροποίηση του θεσμικού της ρόλου στον παγκόσμιο τουρισμό και την επίτευξη του στόχου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,  που  αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα, παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά στο 16ο  συνέδριο του ΣΕΤΕ.

Στην ομιλία της, η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην υλοποιούμενη εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική που έχει στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας  ως  κορυφαίο, ελκυστικό και ασφαλή προορισμό που προσφέρει ολοκληρωμένες αυθεντικές βιωματικές  εμπειρίες Θεματικού Τουρισμού 365 ημέρες το χρόνο.

Επιδίωξή είναι, τόνισε η υπουργός, κάθε Περιφέρεια να αναπτυχθεί τουριστικά με όρους βιωσιμότητας και τα οφέλη να διαχυθούν στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, νέα επιχειρηματικότητα, νέα επαγγελματική δραστηριότητα και νέες πηγές εσόδων. Όπως δήλωσε η ίδια, «στοχεύουμε σε ανάπτυξη που θα είναι ισόρροπη και δίκαιη. Που θα αποφέρει σταθερά οφέλη στην εθνική μας οικονομία. Που  δημιουργεί υπεραξία στους φυσικούς και τουριστικούς πόρους των προορισμών μας, με επίκεντρο το σεβασμό στο περιβάλλον, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας της χώρας μας και της εικόνας που εκπέμπουμε διεθνώς».

Η Ελλάδα, τόνισε η κυρία Κουντουρά, έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη για πρώτη φορά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την περίοδο 2018-2021 όπου συμμετέχουν μόνο 33 χώρες. Ανέλαβε  για πρώτη φορά την προεδρία της  Υψηλού Επιπέδου Συνάντησης του ΟΟΣΑ για τον Τουρισμό στο Παρίσι.  Επί ελληνικής προεδρίας, υιοθετήθηκε Δήλωση Πολιτικής του ΟΟΣΑ για τις μακροπρόθεσμες και αποτελεσματικές πολιτικές για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Συνδιοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη  το πρώτο από τα δύο διεθνή φόρα για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού, από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και την Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανακήρυξε με το  υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας το Έτος Τουρισμού  Ελλάδας- Ρωσίας (2017-2018), σε συνέχεια του αφιερωματικού έτους 2016, που περιλαμβάνει  σειρά κοινών εκδηλώσεων και προωθητικών ενεργειών για την αύξηση των τουριστικών ροών.

Είναι σε στενή συνεργασία με  τουριστικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Κίνας  για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και των επενδύσεων, στο πλαίσιο του  του έτους πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας- Κίνας, της υποστήριξης της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη- Ένας Δρόμος» και του  2018 ως Έτους Τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κίνας.

Συμμετέχει  για πρώτη φορά στα διακρατικά  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα INTERREG ως εταίρος, εξασφαλίζοντας εναλλακτικούς και επιπλέον πόρους  για την προώθηση έργων και δράσεων στο θεματικό τουρισμό και την ενδυνάμωση των διακρατικών συνεργασιών.

Το βίντεο παραγωγής του ΕΟΤ “ GreeceA 365-Day Destination” επελέγη ως  το κορυφαίο βίντεο για το 2017 ευρωπαϊκού προορισμού,  από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με παράλληλες πρωτιές και διακρίσεις σε  διεθνείς διοργανώσεις.

Προτεραιότητα δίνει η κυβέρνηση, τόνισε η Υπουργός, στη  διασύνδεση του  τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροτικό  και αγροδιατροφικό τομέα, την μεταποίηση, την  προώθηση των μοναδικών  και γνήσιων τοπικών προϊόντων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας κάθε ελληνικού προορισμού.

Αναφέρθηκε  στο πλαίσιο των δράσεων που περιλαμβάνουν:

·

Tη σύσταση  Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας και Τουρισμού με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας &  Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με την κεντρική κατεύθυνση και συντονισμό της Πολιτείας,    το φόρουμ θα   επεξεργάζεται και προτείνει τις κατάλληλες πολιτικές και θα ενθαρρύνει τη  δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

·

Την υποστήριξη του «Ελληνικού Πρωϊνού» στα ξενοδοχεία του εποπτευόμενου φορέα Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και προβολή της γαστρονομίας στο εξωτερικό.

·

Τη χορήγηση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας στις επιχειρήσεις.

·

Τη χορήγηση ειδικού σήματος  Επισκέψιμου Οινοποιείου

·

Τον καθορισμό με ΚΥΑ των προδιαγραφών των τουριστικών καταλυμάτων και τη δυνατότητα  ένταξής τους στα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Leader ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

·

Την προετοιμασία ΚΥΑ για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων λειτουργίας για την άσκηση ατομικών ή ομαδικών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού.

·

Ο θεματικός τουρισμός έχει προβλεφθεί και εντάσσεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες  στο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί μέσω του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την ενίσχυση έως 50% της ίδρυσης νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

·

Τη στήριξη δράσεων και προγραμμάτων βιώσιμου τουρισμού, όπως η πρωτοβουλία του ομίλου TUI και του ευρωπαϊκού  δικτύου  Futouris για την ανάδειξη της Κρήτης    σε πρότυπο προορισμό διακοπών βιώσιμης διατροφής.

·

Τη στενή συνεργασία με τον  φορέα Enterprise Greece για την συντονισμένη προώθηση και προβολή των εξαιρετικών ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

 

Βασικός στόχος του Υπουργείου, ανέφερε η κα Κουντουρά,  αποτέλεσε η διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος  για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε υποδομές, έργα και υπηρεσίες που συνδέονται με τις θεματικές μορφές τουρισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για την εξάλειψη κενών του παρελθόντος και τη δημιουργία ευέλικτων θεσμικών πλαισίων, όπου απαιτείται, για την οργανωμένη ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού.

 

Αναφέρθηκε  ακόμη  στο ενισχυμένο πρόγραμμα παγκόσμιας προώθησης και προβολής  με φορέα υλοποίησης τον ΕΟΤ που περιλαμβάνει δυναμική μεικτή διαφήμιση, συνδιαφήμιση με τους μεγαλύτερους τουρ οπερέιτορς, ενισχυμένη παρουσία στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, προβολή στις μεγαλύτερες παγκόσμιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εκτεταμένες προωθητικές δράσεις στα social media και με το μεγαλύτερο αριθμό διοργάνωσης ταξιδίων εξοικείωσης.

 

Κάλεσε τον ιδιωτικό τομέα σε στενή συνεργασία για την υλοποίηση ενιαίων και ολοκληρωμένων δράσεων στην παγκόσμια προώθηση και προβολή. « Το  Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ είναι στη διάθεσή όλων σας με την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, με  το ευρύ δίκτυο επαφών και συνεργατών στο εξωτερικό και τις διασυνδέσεις με τα θεσμικά όργανα, και χωρίς  κόστος να στηρίξουμε  οργανωμένα την εθνική προσπάθεια στην παγκόσμια προβολή και προώθηση του μοναδικού προορισμού “Ελλάδα”» τόνισε χαρακτηριστικά.