Έξι σημαντικές διακρίσεις της Τρ. Πειραιώς

Eξι βραβεύσεις, που αναδεικνύουν τις πλέον επιτυχημένες και καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποκόμισε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του θεσμού των Impact Business IT Excellence (BITE) Awards για το 2017.

Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε:

  •  Δυο βραβεία κορυφαίας επίδοσης. Το πρώτο αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή της νέας πρωτοποριακής σε παγκόσμιο επίπεδο υπηρεσίας «Ταμίας από Απόσταση» στην κατηγορία «Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Information and Communication Technology». Οι πελάτες της απολαμβάνουν την υπηρεσία σύνδεσης μέσω video κλήσης με ταμίες της Τράπεζας, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Το δεύτερο αφορά στην εξειδικευμένη εφαρμογή «Affordability and Treatment tool» στην κατηγορία «Επιχειρηματικής Ευφυίας and Αναλυτικής». Η εφαρμογή, που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους της Τράπεζας, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και τη σύνθεση προτάσεων ολοκληρωμένων και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης δανειακού χαρτοφυλακίου ιδιωτών.

  •  Δυο βραβεία άριστης επίδοσης. Το πρώτο αφορά στο «Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow» στην κατηγορία «CRM and Digital Marketing». Το πρόγραμμα «yellow» δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στην καθημερινότητα των πελατών της Τράπεζας.

Το δεύτερο αφορά στην πρωτοποριακή εφαρμογή «Branch Marketing Management (BMM)» στην κατηγορία «Αυτοματοποίηση και Υποστήριξη Πωλήσεων/Marketing». Με την εφαρμογή, που σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους της Τράπεζας, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση των προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, η άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα του Δικτύου σχετικά με ευκαιρίες προβολής που παρουσιάζονται, καθώς και η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας.

  •  Δυο βραβεία εξαιρετικής επίδοσης. Το πρώτο αφορά στην καινοτόμο υπηρεσία «Paperless Cashier» στην κατηγορία «Διαχείριση Εγγράφων και Ροής Εργασιών», που περιλαμβάνει το συνδυασμό ηλεκτρονικής υπογραφής (eSignature) και ψηφιακής αρχειοθέτησης. Είναι διαθέσιμη στα ταμεία της Τράπεζας Πειραιώς. Στόχος είναι η απλοποίηση και η επίσπευση των συναλλαγών.

Το δεύτερο αφορά στην υλοποίηση του πολύπλοκου έργου ενοποίησης των υποδομών διαχείρισης ιστορικών δεδομένων των 7 ενοποιηθεισών Τραπεζών στην κατηγορία «Ενοποίησης Συστημάτων». Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής (network virtualization). Οι πεπαλαιωμένες υποδομές   εκσυγχρονίσθηκαν και ακολούθως συγχωνεύθηκαν σε νέες ενιαίες φυσικές υποδομές.

Και οι 6 διακρίσεις επιβεβαιώνουν με σαφήνεια την προσήλωση της Τράπεζας στην στρατηγική κατεύθυνση της διαρκούς παροχής καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, εκμεταλλευόμενη τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη τεχνολογική της υπεροχή και ταυτόχρονα την τεχνολογική πρωτοπορία της Τράπεζας Πειραιώς.