Ίδρυση Ενιαίου ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου στην Κεφαλονιά

Από το επόμενο σχολικό έτος 2017-18 θα έχουμε τη χαρά να λειτουργήσουμε το νεοϊδρυθέν Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κεφαλονιάς.

Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση (2155-23/6/17) ίδρυσης στην Κεφαλονιά του παραπάνω Ειδικού Σχολείου αντιμετωπίζει χρόνιες ανάγκες στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση και αναβαθμίζει την εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές μας με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ενώ παράλληλα αποτελεί κατάλληλη εκπαιδευτική διέξοδο με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Η παραπάνω απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, αποτελεί δικαίωση της προσπάθειας των εμπλεκόμενων φορέων στην Κεφαλονιά και στην Περιφέρειά μας, για ουσιαστική αναβάθμιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι (σύμφωνα με Υ.Α. 2103-19/7/17), από το επόμενο σχολικό έτος, όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια μετατρέπονται και επεκτείνονται σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, δίνοντας διέξοδο και συνέχεια στη φοίτηση των μαθητών.

Το σχολείο ανήκει στη Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές. Προκειμένου να φοιτήσει κάποιος μαθητής στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, απαιτείται να έχει γνωμάτευση από το Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), στην οποία και αναφέρεται το ενδεδειγμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για τη μαθησιακή του υποστήριξη.

Επιπλέον, μαθητές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Γυμνασίου, με αποτέλεσμα να μην προάγονται στην επόμενη τάξη λόγω μαθησιακών δυσκολιών, μπορούν να εγγραφούν στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΚΕ.Δ. Δ.Υ., έως το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Στις τάξεις του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου είναι εφικτή η υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι δυνατότητες των μαθητών. Εφαρμόζεται το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν τίτλο ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική εκπαίδευση μέσα από εξατομικευμένες διδακτικές πρακτικές.

Οι μαθητές κατανέμονται στις τάξεις βάσει των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων τους σε ολιγομελή τμήματα από 5 έως 10 μαθητές.

Τα Ειδικά σχολεία διαθέτουν εκπαιδευτικούς Ειδικής αγωγής, οι οποίοι εφαρμόζουν τα προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, Ψυχολόγους, οι οποίοι υποστηρίζουν συστηματικά, ξεχωριστά κάθε μαθητή, Κοινωνικούς λειτουργούς, που υποστηρίζουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους και διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη.

Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην ευχάριστη αυτή εξέλιξη, καθώς και εκ των προτέρων, το Δήμο Κεφαλονιάς για την ασφαλή στέγαση και υποστήριξη της λειτουργίας του σχολείου.

Ο περιφερειακός διευθυντής

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Κωνσταντίνος Γκούσης