Αγγλικά για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Σάμης

O Εμπορικός Σύλλογος Σάμης σε συνεργασία με το Πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών “Φλωράτου” (Κε.Δι.Βι.Μ 1) πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια ΛΑΕΚ εκμάθησης «Αγγλικής Γλώσσας» ΔΩΡΕΑΝ ενώ επιπλέον οι συμμετέχοντες θα επιδοτηθούν με το ποσό των 160€ με απευθείας κατάθεση από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε τραπεζικό τους λογαριασμό.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 32 εκπαιδευτικές ώρες και θα πραγματοποιηθούν το πρώτο 3μηνο του 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ στο Φροντιστήριο να πάρουν αίτηση που θα συμπληρωθεί από την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ενώ θα πρέπει να είναι απαραίτητα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν : 1. Φωτοτυπία ταυτότητας 2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου ΙΚΑ 3. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού.

Δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 21/09 ειδάλλως δε θα είναι εφικτή η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Τηλ. Επικοινωνίας : 26740-23.200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΑΙΤΗΣΕΙΣ( που πρέπει να γίνουν ΑΜΕΣΑ) στο πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθηση της κα ΦΛΩΡΑΤΟΥ.