Αδελφοποίηση Δήμου Ιθάκης με τον Δήμο Πύργου

Ολοκληρώθηκε η τελετή αδελφοποίησης των Δήμων Πύργου και Ιθάκης στο Λάτσειο Δημαρχειακο Μέγαρο Πύργου.

Σχετικά ο Δήμος Ιθάκης έκδοσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η τελετή αδελφοποίησης των Δήμων Πύργου και Ιθάκης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.

Ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσιος Στανίτσας, επισφράγισαν μια φιλία ετών, φέροντας δύο Δήμους που ενώνονται από αρχαιοτάτων χρόνων πιο κοντά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας σε πολιτιστικό, αθλητικό, επιχειρηματικό και τουριστικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, που στοχεύει στην προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων των δύο Δήμων θα αναπτυχθούν μια σειρά δράσεων όπως να υπάρχει ένα ευρύ πεδίο ανταλλαγής απόψεων, τεχνογνωσίας και υλοποίησης κοινών δράσεων σε σειρά πεδίων, με:

• Ανταλλαγές πληροφοριών για την προώθηση των συναλλαγών και των συνεργασιών στον οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, αθλητικό τομέα και στην υγεία,

Ανταλλαγή ή δημιουργία κοινών εκδηλώσεων,

• Ενίσχυση και ανταλλαγή απόψεων επιχειρηματικού χαρακτήρα n Ενίσχυση και ανταλλαγή δράσεων και ενεργειών τουριστικού και ιαματικού χαρακτήρα (εναλλακτικός τουρισμός)

• Ανταλλαγή πληροφοριών και δράσεων ιστορικού χαρακτήρα n Δυνατότητα δημιουργία ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής «διαδρομής»

• Δυνατότητα χρηματοδότησης ως εταίροι σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα του πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής

αλληλεγγύης, τουρισμού κ.λπ., με σκοπό τη διασύνδεση των δύο πόλεων και τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.