Αιτήσεις για στάσιμο εμπόριο και βραχυχρόνιες άδειες

Ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στάσιμου εμπορίου και βραχυχρόνιων αδειών για το Δήμο Κεφαλλονιάς αναλυτικά ως εξής:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ:

  •  Δέκα (10) άδειες υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (πλην καντινών)

Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/2014 και 93 παρ. 9 Ν.4314/14:

  •  πέντε (5) άδειες με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2017 Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίνονται από το τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς τηλέφωνο: 2671361018 ή 26713 61019.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr

Ο αντιδήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΤΙΑΤΟΣ