Αιτήσεις για συνδέσεις δέχεται η ΔΕΥΑΚ για το δίκτυο αποχέτευσης

Στ. Σπαθής

Από την Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλονιάς (ΔΕΥΑΚ) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Γνωστοποιούμε στους καταναλωτές της Δ.Κ. Πόρου και συγκεκριμένα των περιοχών Λιμένα Πόρου και Λεύκες, ότι έχουν τη δυνατότηα να πραγματοποιήσουν συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης.

Επισημαίνουμε ότι οι εργασίες σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευσης πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της ΔΕΥΑΚ στο Αργοστόλι και στα τηλέφωνα της υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ