Ακροάσεις της ΚΕΔΗΚΕ σε όσους και όσες θέλουν να συμμετέχουν στα Χορωδιακά τμήματα

Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ ανακοινώνει ότι θα γίνουν ακροάσεις για όσους και όσες θέλουν να συμμετέχουν στα Χορωδιακά τμήματα Αργοστολίου, τη Γυναικεία και τη Μικτή Χορωδία.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30/9 στα τηλέφωνα της ΚΕΔΗΚΕ 26710-25600 και 6972843592 κ. Μουρελάτο.
Oι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν από τον μαέστρο της χορωδίας κ. Άγγελο Μουρελάτο.

O ΠΡOΕΔΡOΣ
Άγγελος Δ. Κωνσταντάκης