Ακυρώνεται η εκδήλωση που θα γινόταν το Σάββατο 27/5 στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη

Το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου», σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκτάκτου σοβαρού κωλύματος ακυρώνεται η εκδήλωση που θα γινόταν στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

 

Ο Αντιπρόεδρος                                                             Η Πρόεδρος

του Κοργιαλενείου Ιδρύματος                            του Συλλόγου Φ.Ι.Λ.Μ.

Παναγιώτης Μπαζίγος                                    Θεοδώρα Ζαφειράτου