Αλέξανδρε, εσένα ψηφίσαμε και κανέναν άλλον!

⦿ Αλέξανδρε, με το καλό να έρτεις και επειδή λες ότι δεν θέλεις άλλα Ιχθυοτροφεία σου υπενθυμίζουμε τι έλεγες για τη γέφυρα.

⦿ Επίσης σου θυμίζουμε ότι εμείς έσενα ψηφίσαμε για δήμαρχο και κανέναν άλλον.

Ιβάν