Αλιεία και πώληση αστακού κάτω των 420γρ.

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφ/νίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας για τις υπάρχουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην Αλιεία & Πώληση αστακών (Π.Δ. 237/24-7-1996 ΦΕΚ Α’178). Συγκεκριμένα:

Για τα είδη Palinurus elephas (κοινός αστακός) και Homarus gammarus (αστακοκαραβίδα), απαγορεύεται παντελώς η Αλιεία & Πώληση ατόμων βάρους ανά τεμάχιο μικρότερου των τετρακοσίων είκοσι (420) γραμμαρίων, με ανοχή βάρους δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και γενικά των αυγομένων ατόμων. Σε περίπτωση που αλιευθούν τέτοια άτομα επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωσή τους στη θάλασσα, ακόμη κι αν η αλίευση δεν έλαβε χώρα κατά την περίοδο της αλιευτικής απαγόρευσης.

Απαγορεύεται σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια η αλιεία και πώληση αστακών των ειδών της προηγουμένης παραγράφου, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ