Αλιείς: Στοιχεία μηνιαίας δραστηριότητας

Την Υποχρέωση υποβολής στοιχείων μηνιαίας αλιευτικής δραστηριότητας, από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ., ανακοίνωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας.

Η ανακοίνωση:

Οι επαγγελματικές άδειες αλιείας σκάφους, ανανεώνονται το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους της ισχύος τους, εφόσον, κατά την περίοδο αυτή οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση μηνιαίας υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητάς.

Η υποχρέωση ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραγωγή τον μήνα αναφοράς ή καθόλου αλιευτική προσπάθεια. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΟΣΠΑ.

Ειδικότερα, για τα σκάφη των οποίων οι άδειες αλιείας λήγουν 31-12-2020, η υποβολή στοιχείων μηνιαίας παραγωγής θα πρέπει να τηρηθεί για τα έτη 2019 και 2020. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παράταση ημερομηνιών λόγω πρώτου έτους εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, στο Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφαλονιάς, στο τηλ.: 2671360 643.

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής