Αλλαξε ο Μανολιός κι’ έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!..

«Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» ή, εάν το προτιμάτε, «τ’ είχες Γιάννη, ό,τι είχα πάντα».

Κάπως έτσι προσδιορίζεται η χθεσινή Απόφαση του δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου για την ανανέωση της θητείας των τεσσάρων αντιδημάρχων του Δήμου Γιώργου Τσιλιμιδού, Διονύση Μινέτου, Σπύρου Σαμούρη, Κρυσταλία Μιχαλάτου, η οποία ήταν σχεδόν “copy-paste” με την αντίστοιχη του 2019 (2/9/2019/Αριθμ. Απόφασης 7).

Η ανανέωση της θητείας των εκ νέου τεσσάρων αντιδημάρχων θα ισχύει για ένα ακόμα χρόνο, δηλαδή έως 7/9/2021.

Φέτος ο Μιχαλάτος βέβαια, την ανανέωση της θητείας των “τεσσάρων” την έκανε πέντε μέρες μετά τη λήξη της πρώτης θητείας τους και με τις εξής διαφοροποιήσεις:

* Γιώργος Τσιλιμιδός:

Αρμοδιότητες που του πρόσθεσε:

1. Τις αρμοδιότητες του Σπύρου Πεφάνη, προέδρου της καταργηθείσας ΚΕΔΗΚΕ:

Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται:

– Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

– Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Θ. Μιχαλάτος

– Η χορήγηση της χρήσης- διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

– Η υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, φιλαρμονικών, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής και γλυπτικής.

Τομέας Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται:

– Η παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων (αδειοδοτήσεις, έλεγχος, συντήρηση και λειτουργία) όπως δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

– Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ. Τσιλιμιδός

– Την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Αρμοδιότητες που του αφαίρεσε:

– Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

– Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

– Την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Πολιτισμού και Παιδείας

Δ. Μινέτος

* Διονύσης Μινέτος

1. Αρμοδιότητες που του αφαίρεσε:

Σπ. Σαμούρης

– Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και εν γένει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Δόμησης (όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου) και συγκεκριμένα, των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου-Γραμματείας και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

* Σπύρος Σαμούρης

1. Αρμοδιότητες που του πρόσθεσε: 

– Την μέριμνα και διαχείριση θεμάτων αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ακτών στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.

Κρ. Μιχαλάτου

– Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ) καθώς και την υπογραφή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες 

* Κρυσταλία Μιχαλάτου

1. Αρμοδιότητες που του πρόσθεσε: 

– Την μέριμνα και διαχείριση θεμάτων αιγιαλού και παραλίας της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς, όπως ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ακτών.