Αλλα 4 πρόστιμα για μάσκα και 18 για μετακινήσεις

Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται στα Ιόνια Νησιά από ειδικά συνεργεία των Υπηρεσιών των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 13.11, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 22 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 2 στην Κεφαλονιά, 1 στη Ζάκυνθο και 1 στη Λευκάδα για μη χρήση μάσκας, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 28 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 4 στην Κεφαλονιά, 2 στη Ζάκυνθο και 1 στη Λευκάδα για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ.

Επίσης στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 14.11, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 3 στη Λευκάδα και 2 στην Κεφαλονιά, για μη χρήση μάσκας, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 6 στην Κεφαλονιά, 3 στη Λευκάδα και 2 στη Ζάκυνθο για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε και 1 παράβαση στην Κέρκυρα για υπεράριθμους σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, με επιβολή διοικητικού προστίμου 150 ευρώ.

Τέλος την Κυριακή 15.11, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 2 στη Ζάκυνθο και 1 στη Λευκάδα για μη χρήση μάσκας, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 21 παραβάσεις στην Κέρκυρα, 8 στην Κεφαλονιά, 3 στη Ζάκυνθο και 1 στη Λευκάδα για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ.