Αλλο Πυργιώτες και άλλο Πυργισιάνοι

Γράφει ο BAΓΓEΛHΣ ΦΛΩPATOΣ

Στον κατά τα άλλα σοβαρό και σπουδαίο ραδιοφωνικό σταθμό ΚOΣΜOΣ, ένας από τους εξαίρετους υπαλλήλους του, αναφερόμενος στο πανήγυρι του Πυργιού, μεταξύ των άλλων, βάφτισε τους Πυργισιάνους Πυργιώτες.
Προς αποκατάσταση της ορθότητας του τοπικού λόγου, πρέπει να γίνει σαφές για να μην ολισθαίνει η γλώσσα κάποιου όταν έχει βήμα και τον ακούν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι ότι οι Πυργιώτες είναι οι άνθρωποι μιας όμορφης καμπίσιας πόλης της Πελοποννήσου, του Πύργου. Πυργούσοι είναι οι κάτοικοι του Πυργιού Χίου ενώ Πυργισιάνοι λέγονται οι κάτοικοι της ορεινής κι αγαπημένης περιοχής της Κεφαλονιάς.
Το Πυργί για όσους δεν ξέρουν, είναι γνωστό εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Στην πραγματικότητα, από τα ευρήματα στην περιοχή αποτυπώνεται η ύπαρξή του πέρα κι από τις τέσσερις χιλιετίες.
Το Πυργί, τόπος δύσβατος και σε μεγάλο υψόμετρο, αναφέρεται από τον Όμηρο με τη λέξη Αιγίλιψ -τόπος που δεν μπορεί ούτε κατσίκα να ανεβεί (Ηλ. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα).
Ένας Πυργισιάνος Ακροατής σας.