ΑμεΑ: Δελτία μετακίνησης

Η ανανέωση και έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α για το έτος 2018 πραγματοποιείται  και από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς από 05 Νοεμβρίου 2018 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2018.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Ανανέωση Δελτίων:

  •  Δελτίο Μετακίνησης,
  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση Απογραφής ΑμεΑ  ή Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της ή απόφαση ΚΕΠΑ,
  •  Αίτηση (υπάρχει έντυπο στα Κ.Ε.Π.),
  •  Δελτίο Ταυτότητας (πρωτότυπο & φωτοτυπία)

Την αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, οι κηδεμόνες ή νόμιμοι πληρεξούσιοι αυτών.

Για την έκδοση Νέων Δελτίων απαιτούνται επιπλέον 2 πρόσφατες και ίδιες φωτογραφίες (οι δικαιούχοι συνοδού προσκομίζουν επιπλέον 3 φωτογραφίες του συνοδού).

O α/δήμαρχος

Σπυρονικόλας Σολωμός 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π. Αργοστολίου και Παλικής:

Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00 έως 19.50.

Σάββατο: 08.00 έως 13.50

Λοιπά Κ.Ε.Π., Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07.30  έως 15.20.