Ανάγκη επείγουσας επισκευής του Μουσείου

Ηλίας Μπεριάτος

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα των Μουσείων (κλειστών λόγω πανδημίας), πέρα από τους εορτασμούς και τις ψηφιακές τηλε-εκδηλώσεις, είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο γνωστό θέμα του αρχαιολογικού μουσείου Αργοστολίου. 

Το υποστυλωμένο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αργοστολίου. Β-Α Όψη

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι το υπάρχον (υποστυλωμένο ακόμη από το 2014…) κτίριο του αρχαιολογικού μουσείου μπορεί να επισκευαστεί, εξοικονομώντας παράλληλα σημαντικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για ένα καινούργιο κτήριο, το οποίο έχει καταστεί πλέον απαραίτητο λόγω των αυξημένων αρχαιολογικών ευρημάτων που πρέπει να στεγαστούν και να εκτεθούν σε νέες μουσειακές εγκαταστάσεις (έχουμε κάνει σχετική πρόταση σε προγενέστερη παρέμβασή μας στις 14-4-2020).

Το υπάρχον κτίριο πρέπει να διατηρηθεί αφενός γιατί καλύπτει ένα μέρος των αναγκών αλλά και λόγω της αξίας του ως αρχιτεκτονική κληρονομιά, για τους λόγους που επανειλημμένως έχουμε εκθέσει. Η κατεδάφιση και ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου δεν λύνει το ουσιαστικό και πραγματικό πρόβλημα ως προ τον αναγκαίο μουσειακό εξοπλισμό για την πόλη και το νησί μας ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά.

Για το λόγο αυτό είναι επείγουσα ανάγκη οι τοπικές αρχές αλλά και οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς του τόπου να αναλάβουν πρωτοβουλία και να κινητοποιηθούν ώστε να αποτραπούν οι προγραμματιζόμενες αρνητικές ενέργειες και σχεδιασμοί. 

* Ομ. Καθηγητής χωροταξικού 

–περιβαλλοντικού σχεδιασμού παν. Θεσσαλίας