Ανάδειξη Αυτοφυών Ορχεοειδών Κεφαλονιάς και Ιθάκης

H πρότασή μας «Καταγραφή και ανάδειξη φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων και διατήρηση των αυτοφυών ορχεοειδών της Κεφαλονιάς με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας» εντάσσεται για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2020» και συγκεκριμένα το μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. (Αρ. Απόφασης 179.1/2020 της 6/5/2020).

Μεγάλες εκτάσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη καταλαμβάνουν οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως τα φρύγανα, ενώ μοναδικό οικοσύστημα στο Ιόνιο αποτελεί το δάσος Κεφαλληνιακής ελάτης. Τα παραπάνω οικοσυστήματα φιλοξενούν περίπου 50 είδη και υποείδη αυτοφυών ορχεοειδών, κατά την πιο πρόσφατη εκτίμηση. Δηλαδή, περίπου το ένα τέταρτο της ελληνικής ποικιλότητας. Αυτή η σημαντική φυσική κληρονομιά απειλείται από πιέσεις όπως παράνομη συλλογή, αυθαίρετες παρεμβάσεις στο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Η πρότασή μας αφορά αρχικά την καταγραφή και ανάδειξη των αυτοφυών ορχεοειδών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών. Στη συνέχεια, την ανάπτυξη μεθόδων για τον πολλαπλασιασμό των ορχεοειδών στο εργαστήριο, με σκοπό τη διατήρησή τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε, για την ένθερμη υποστήριξη της πρότασής μας, προς: (α) την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ιδιαιτέρως τον κ. Σωτήριο Κουρή, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου και (β) τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ιδιαιτέρως τον Δρ Γεώργιο Δρακάτο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

  • Αλίκη Πάνου, βιολόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΚΟ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ – περιβάλλον και ανάπτυξη»
  • Ειρήνη Κατσαλήρου, Επ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Εδαφολογίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου.