Ανάθεση Καμπάνιας στην Marketing Greece

Ν. Κουρκουμέλης

Την Τρίτη 25  Αυγούστου 2020 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και της εταιρίας με την επωνυμία «MARKETING GREE-CE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», με αντικείμενο την προβολή του προορισμού μέσω στρατηγικά στοχευμένης καμπάνιας που θα αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αυθεντικότητα του νησιού μας σε αγορές στόχο του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. 

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες οι οποίες θα παραχθούν από τον ανάδοχο περιλαμβάνουν:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Σχεδιασμός στρατηγικής κατεύθυνσης για την προβολή του προορισμού. Διερεύνηση του τουριστικού προϊόντος, των προσφερόμενων εμπειριών και των αγορών στόχων και  διαμόρφωση προγράμματος προβολής με κατευθύνσεις για στόχευση του προγράμματος.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δημιουργία travel content (βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες-άρθρα) που θα παρουσιάζει με δημιουργικό τρόπο τις ιστορίες και εμπειρίες του προορισμού στο ταξιδιωτικό κοινό.

3. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

• Προβολή στο Discovergreece.com 

• Social Media Καμπάνια

• Προωθητικές καμπάνιες

Η συγκεκριμένη δράση ανήκει σε ένα πλάνο ενεργειών που έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από κοινού με τον Δήμο Ληξουρίου και Δήμο Σάμης και σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς του νησιού.

Εκ της Τουριστικής Επιτροπής