Ανέλαβε ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης

Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νίκος Παπαθεοδώρου, που ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των χρεών της ΔΕΥΑΚ.

Καθήκοντα συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, όπως είχε γράψει ο «Η» από τις 6 Μαϊου (αρ. φ. 6560) αναλαμβάνει κι επισήμως ο Νίκος Παπαθεοδώρου, μετά την υπογραφή της σχετικής επιλογής του ΑΣΕΠ, ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Παπαθεοδώρου είναι μέλος του Δ.Σ. του Διοικητικού Επιμελητήριου. Κατάγεται από τη Λάρισα κι είχε αποτελέσει τον πρώτο επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης του σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών στην Πάτρα.

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία για 7 χρόνια κι έχει αποφοιτήσει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

O διορισμός-επιλογή του Ν. Παπαθεοδώρου πραγματοποιήθηκε μετά από την αξιολόγηση της αίτησης και του βιογραφικού του, καθώς και προσωπικής συνέντευξη που έγινε στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4325.

O Ν. Παπαθεοδώρου αναμένεται να αναλάβει επίσημα τον Συντονισμό της Αποκεντρωμένης, εντός των επόμενων ημερών.

O «Η» από τις 6 Μαϊου είχε γράψει ότι αναλαμβάνει Συντονιστής της Αποκεντρωμένης ο κ. Ν. Παπαθεοδώρου