Αναβολή διαξεγωγής Δημοπρασίας στην Πεσσάδα

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος και Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην προγραμματισμένη δημοπρασία για το ακίνητο στην θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας, η οποία θα διεξαγόταν την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00π.μ., ότι αναβάλλεται προσωρινά λόγω κωλύματος των μελών της Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει εκ νέου ενημέρωση για την ημερομηνία δημοπράτησης.

Από το Γραφείο Δημάρχου Αργοστολίου