«Αναγκαιότητα η κατάργηση της επιβολής του ΕΦΚ για τις οινοποιίες και ζυθοποιίες των νησιών μας»

Π. Δρακουλόγκωνας

Το θέμα των προβλημάτων από την επιβολή του ΕΦΚ στα οινοποιεία (κυρίως) της Κεφαλονιάς, εισηγήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Παναγής Δρακουλόγκωνας.
O κ. Δρακουλόγκωνας ενημέρωσε για την επικρατούσα κατάσταση καθώς, παρά την έκδοση δεύτερης ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Oικονομικών, για την υπέρβαση των προβλημάτων που ενέσκηψαν, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά θέματα που απορρέουν από την φύση του ΕΦΚ και απαγορεύουν τις εξαγωγές αλλά και τις πωλήσεις από οινοποιεία.
Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα οινοποιεία είναι η αδυναμία σύστασης εγγυήσεων στις Τράπεζες από τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ακόμη και τις συνεταιριστικές, το πρόβλημα ρευστότητας από την υποχρέωση καταβολής του ΕΦΚ στις 25 του επόμενου από την πώληση μήνα αλλά και από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου, η ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με καταγγελίες από οργανωμένα οινοποιεία και η ασάφεια ή ακόμη και η μη ύπαρξη νομικού πλαισίου για ορισμένες νέες οικονομικές συναλλαγές κ.α.
«Είναι σημαντικό να αρθεί το μέτρο αυτό γιατί πλήττει ευθέως το ανερχόμενο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα της τοπικής μας οικονομίας που είναι οι οινοποιίες και οι μικρές ζυθοποιίες» είπε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, καλώντας το Σώμα να ψηφίσει υπέρ των αιτημάτων των οινοποιών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του κ. Δρακουλόγκωνα, κατέληξε ομόφωνα στο εξής ψήφισμα:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συντάσσεται με την πρόταση των οινοποιών της χώρας και ζητά την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί που επιβλήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4343/2015 για όλα τα οινοποιεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η απόφαση αυτή ζητά να συμπεριλάβει για τους ίδιους ακριβώς λόγους και τις μικροζυθοποιίες των νησιών.
Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά μέχρι την οριστική κατάργηση του ΕΦΚ να ζητηθεί η προσωρινή αναστολή του μέτρου.

drakoulogkonas panagis