Αναθεώρηση δικαιώματος μειωμένων δημοτικών τελών για τους δικαιούχους

Από τον Δήμο Κεφαλονιάς ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Κεφαλονιάς σας ενημερώνει ότι όσοι είναι ήδη δικαιούχοι μειωμένων δημοτικών τελών λόγω κοινωνικών κριτηρίων, χρειάζεται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία ή τα κατά τόπους ΚΕΠ για την αναθεώρηση του δικαιώματος τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα υφίσταται η μείωση των δημοτικών τελών.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για κάθε διευκρίνιση, καθημερινά από τις: 08.00-14.00 στο τηλέφωνο 26713- 60107- 8 με την κ. Σοφία Βουτσινά.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ