Ανακοίνωση για την ανακύκλωση

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, μέσα στα αντίστοιχα Δημοτικά καταστήματα, έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι μικροί κάδοι ανακύκλωσης για την χωριστή συλλογή: καμένων λαμπτήρων, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μικροσυσκευών και μπαταριών.

Για μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου: 2671026999 & 2671362655

  • Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς: 2671361800
  • Δημοτική Ενότητα Όμαλών: 2671086221
  •  Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων:2671361604
  • Δημοτική Ενότητα Σάμης: 2674360506
  • Δημοτική Ενότητα Πυλάρου: 2674360211
  • Δημοτική Ενότητα Ερίσου: 2674051184
  • Δημοτική Ενότητα Παλικής: 2671091371

Για τον Δήμο Κεφαλλονιάς
Ο Α/Δήμαρχος Σπ. Ματιάτος