Ανακοίνωση για τους κατόχους βοοειδών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι, πως με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ.: 6017/1467/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: ΨΕ3Σ7ΛΕ-ΖΛΕ) η ΠΕ Κεφαλληνίας και η ΠΕ Ιθάκης οριστήκαν ως ζώνες εμβολισμού για την Οζώδη Νόσο των Βοοειδών.

Ο εμβολιασμός των βοοειδών είναι υποχρεωτικός για όλες τις ηλικίες των ζώων. Ο εμβολιασμός είναι επιβεβλημένος να γίνει μέχρι τέλους Ιουλίου 2017. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας και από ιδιώτες κτηνίατρους. Παρακαλούνται οι κάτοχοι βοοειδών να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για να προγραμματιστεί η επίσκεψη και ο εμβολιασμός των ζώων τους. Για όσους αρνηθούν ή δεν πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, εκτός από την μεγάλη πιθανότητα προσβολής των ζώων από τον ιό, θα υπάρξουν κυρώσεις και κοινοποίηση στο ΟΣΔΕ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι:

Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώων βοοειδών από την υπόλοιπη Ελλάδα χωρίς την ενημέρωση και την άδεια του αρμόδιου Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας.

❶ Ο ιός της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών δεν προσβάλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία.

❷ Το νόσημα μεταδίδεται με έντομα και άλλα αρθρόποδα (πιο σημαντικά τα κουνούπια, οι μύγες και τα τσιμπούρια). Η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμα με το νερό ή την τροφή. Τα νόσημα προκαλεί μεγάλη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο, σε σημείο που μπορεί να καταστραφεί όλη η εκμετάλλευση. Επομένως, η πρόληψη του νοσήματος αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής.

❸ Κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται στα βοοειδή. Τα πιο συχνά είναι:

❶ Υψηλός πυρετός που επιμένει μέχρι και 1 εβδομάδα.

❷ Επώδυνα οζίδια στο δέρμα σε όλο το σώμα του ζώου που σταδιακά γίνονται πληγές.

❸ Έλκη στο στόμα και στη μύτη με σιελόρροια και ρινικό έκκριμα και έκκριμα από τα μάτια που σταδιακά θολώνει.

❹ Μείωση της γαλακτοπαραγωγής, κούτσαμα και χάσιμο βάρους.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης να παραλαμβάνουν ζώα μόνο από ελεγχόμενες εκτροφές και μόνο στην περίπτωση που αυτά συνοδεύονται από επίσημο κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό. Επίσης να δηλώσουν άμεσα την εισαγωγή ζώων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιό τους και εν γένει την συνολική κτηνοτροφική παραγωγή των νησιών μας.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας

Διεύθυνση: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, 28100 Αργοστόλι

Τηλέφωνα: 26713 60513, 26713 60512.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ