Ανακοίνωση και οδηγίες για κατόχους αιγοπροβάτων

Ανακοίνωση-ενημέρωση-οδηγίες προς τους κατόχους αιγοπροβάτων για τη σήμανση των αιγοπροβάτων, από την Αντιπεριφέρεια:

Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων έχουν την υποχρέωση να σημάνουν όλα τα ζώα της εκμετάλλευσής τους κάτω των έξι (6) μηνών που μετακινούνται απευθείας προς στο σφαγείο εντός και εκτός νομού.

Συγκεκριμένα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, δεν θα εκδίδονται έγγραφα κυκλοφορίας εάν τα ζώα δεν φέρουν σήμανση, προληπτικά θα διενεργούνται έλεγχοι στον τόπο φόρτωσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι κυρώσεις είναι βαρύτατες, οι οποίες αυξάνονται σε περιπτώσεις επαναληπτικότητας μέχρι και την επιβολή προστίμων, καθώς και την απαγόρευση μετακινήσεων και σφαγών ζώων από την εκμετάλλευση.

Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις ώστε να τηρούνται τα παραπάνω σωστά όπως προβλέπονται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Νόμους.

Παρακαλείστε για την άμεση παραγγελία των απαραίτητων μέσων σήμανσης (ενώτια).

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ