Ανακοίνωση της Δ/νσης Ανάπτυξης

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ανακοινώθηκαν τα εξής:

Υπενθύμιση προθεσμίας, συμμόρφωσης υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (Νόμος 4442/Α’/2016, Φ.Ε.Κ. 230).

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλονιάς-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, υπενθυμίζει στους φορείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 10KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων, του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982 /2011 ότι, η προθεσμία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεών τους λήγει στις 07 Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας, στο τηλ.: 2671 360 525.

(Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)