Ανακοίνωση της Δ. Κοινότητας Αργοστολίου για το Κοιμητήριο

O πρόεδρος Δ.Κ. Αργοστολίου κ. Λούκας Νιφοράτος

Η Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου ανακοίνωσε τα εξής:

Η Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου ως υπεύθυνη για την λειτουργία του κοιμητηρίου Δραπάνου σας κάνει γνωστό ότι για οποιοδήποτε θέμα που αφόρα ταφές, τέλη καθαριότητας κοιμητηρίου Δραπανου ,διαμόρφωση μνημάτων, κ.λ.π οι συναλλαγές σας δεν θα γίνονται πλέον στο δημαρχείο του «ΞΕΝΙΑ» αλλά για καλύτερη εξυπηρέτηση σας το αρμόδιο γραφείο έχει μεταφερθεί στον χώρο του δημαρχείου στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου και συγκεκριμένα στο γραφείο του λογιστηρίου- στο ισόγειο, με προϊστάμενο διεύθυνσης τον κ. Παυλάτο Γεράσιμο και τμήματος τον κ. Γιαννάκη Σπυρίδωνα και υπεύθυνο κατόπιν απόφασης Δημάρχου τον κ. Μινέτο Διονύσιο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνα 26713 60107-108

Για την Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου

Ο Πρόεδρος

Λουκάς Νιφοράτος