Ανακοίνωση του Σπύρου Σπύρου

Αξιοπρόσεκτη χαρακτηρίζει ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» και υποψήφιος Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου την απουσία της ηγεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από την συνάντηση εργασίας που οργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Ηράκλειο της Κρήτης 14-16 Ιανουαρίου με αντικείμενο τη νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ) 2021-2027.

Η συνάντηση-εκδήλωση αφορούσε την εξέταση του πλαισίου διαμόρφωσης της Στρατηγικής Πολιτικής για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο έχει αναθέσει στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020». Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει και τη βάση για την διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών στα πλαίσια του νέου προγράμματος.

Για το θέμα, ο κ. Σπύρου δήλωσε τα εξής:

«Τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι κανείς από την σημερινή ηγεσία της Περιφέρειας δεν συμμετείχε σε αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση εργασίας. Από ό,τι φαίνεται, ο κ. Γαλιατσάτος αρκείται στην άσκηση κριτικής σχετικά με το τι παρέλαβε από εμάς όσο αφορά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, εμμένοντας στην διαστρέβλωση των δεδομένων. Είναι πλέον γνωστό όμως ότι τα μόνα έργα που γίνονται σήμερα έχουν ενταχθεί και προωθηθεί από την περίοδο της δικής μας θητείας.

Η ευθύνη όμως για τον προγραμματισμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου βαρύνει τον ίδιο. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποτιμάται η αξία που έχουν τέτοιου είδους συναντήσεις για την καταγραφή αλλά και την εξάλειψη στρεβλώσεων που είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχουν στην εκτέλεση του ΕΣΠΑ.

Το γεγονός ότι η σημερινή ηγεσία της Περιφέρειας απουσίαζε από την τριμερή αυτή συνάντηση για το νέο ΕΣΠΑ, στην οποία σημειωτέον συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πέραν του ότι σχολιάστηκε δυσμενώς, σημαίνει ότι οι όποιες θέσεις, απόψεις και διεκδικήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν τέθηκαν καν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Δυστυχώς, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν απούσα σε συνάντηση για σχεδιασμό που αφορά το αναπτυξιακό της μέλλον την ίδια ώρα που εκπρόσωποι άλλων νησιωτικών Περιφερειών παρουσίαζαν τον Στρατηγικό τους Σχεδιασμό».