Ανακοινώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας

Ο Μητροπολίτης κ. Δημήτριος

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἀνακοινώνει ὃτι θά τελεσθεῖ Ἱερόν Σαρανταλείτουργον κατά τήν διάρκειαν τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἢτοι ἀπό 15/11/2023 ἓως καί 24/12/2023 εἰς τίς κάτωθι ἀναφερόμενες Ἐνορίες καί Ἱερές Μονές προκειμένου νά τό γνωρίζουν τά Μέλη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

ΕΝΟΡΙΕΣ:

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ:

1) Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός:

Ἒναρξις 07:30 π.μ. ἓως 09:30 π.μ..

2) Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἐλευθερίου:

Ἒναρξις 05:00 π.μ. ἓως 06:30 π.μ..

ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ:

1) Ἱ. Ναός Ἁγ. Σπυρίδωνος:

Ἒναρξις 07:30 π.μ. ἓως 09:30 π.μ..

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

1) Ἱ. Μονή Ἁγ. Γερασίμου Ὀμαλῶν.

Ἒναρξις 04:00 π.μ. ἓως 06:30 π.μ..

2) Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς.

Ἒναρξις 08:00 π.μ. ἓως 10:00 π.μ..

3) Ἱ. Μονή Σισσίων.

Ἒναρξις 07:30 π.μ. ἓως 09:30 π.μ..

4) Ἱ. Μονή Κορωνάτου.

Ἒναρξις 06:30 π.μ. ἓως 08:30 π.μ..

5) Ἱ. Μονή Ἐσταυρωμένου.

Ἒναρξις 05:30 π.μ. ἓως 07:30 π.μ..

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

n Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς ἀνακοινώνουν ὃτι εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Ἀνδρέου, θά τελεσθεῖ Ἱερόν Σαρανταλείτουργον κατά τήν διάρκειαν τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἢτοι ἀπό 15/11/2023 ἓως καί 24/12/2023.

Ἒναρξις: Ὂρθρος 08:00 π.μ..

Θ. Λειτουργία 09:00 ἓως καί 10:00 π.μ..

Ἡ Ἱερά Μονή θά εἶναι ἀνοικτή κατά τό ἑξῆς ὡράριον:

Καθ’ ἑκάστην 07:30 π.μ. ἓως καί 13:00 μ.μ.. καί 16:00 μ.μ. – 18:30 μ.μ..

Καθ’ ἑκάστην θά ψάλλεται ὁ Ἑσπερινός ὣρα 17:00 μ.μ..

Τίς Κυριακές θά τελεῖται Θεῖα Λειτουργία.

Ἒναρξις Ὂρθρου: 08:00 π.μ..

Ἒναρξις Θ. Λειτουργίας: 09:00 π.μ. ἓως καί 10:30 π.μ..

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ –

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ