Ανανέωση των δελτιών μετακίνησης των ΑμεΑ για το 2016 απ’ τα ΚΕΠ Αργοστολίου

N. Παπαδάτος

Η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης Α.με.Α για το έτος 2016 πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 31 Ιανουαρίου 2017

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Δελτίο Μετακίνησης,

Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση Απογραφής ΑμεΑ ή Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της ή απόφαση ΚΕΠΑ,

Αίτηση (υπάρχει έντυπο στα Κ.Ε.Π.),

Βιβλιάριο Υγείας,

Δελτίο Ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοτυπία)

Την αίτηση & τα δικαιολογητικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, οι κηδεμόνες ή νόμιμοι πληρεξούσιοι αυτών.

Η έκδοση Νέων Δελτίων θα πραγματοποιείται απ’ ευθείας από την Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Δνση: Χαροκόπου και Μομφεράτου Αργοστόλι, τηλ. 26713-62700

O Α/δήμαρχος

Νικόλαος

Παπαδάτος

Ωράριο λειτουργίας Κ.Ε.Π. Αργοστολίου και Παλικής: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ

Σάββατο: 8.00 πμ έως 14.00 μμ

Λοιπά Κ.Ε.Π., Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07.30 π.μ. έως 03.30 μ.μ.