Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση πολιτών στο Λ.Τ.

Θ. Μιχαλάτος

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης  ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων πολιτών από το Φορέα μας,  για το χρονικό διάστημα έως και 31/3/2020,  αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καθώς και δια τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 26710 28241, 26710 26541 και fax 26710 26542. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν ραντεβού.

Οι αιτήσεις των πολιτών μπορούν να διαβιβάζονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση ltkefa@gmail.com.

Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Μιχαλάτος