Αναστολή αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω εκλογών στο 3ήμερο από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου

Με της ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. επισυνάπτει έγγραφο που υπογράφει ο Γ.Γ.Α. κ. Ιούλιος Συναδινός στο οποίο γίνεται λόγος για πλήρη αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων το 3ήμερο από 19 έως 21-9-2015 δηλαδή από Σάββατο μέχρι και Δευτέρα.

Το έγγραφο του Γ.Γ.Α. αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠOΛΙΤΙΣΜOΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙOΥΛΙOΣ Ε. ΣΥΝΑΔΙΝOΣ
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΗΜ/ΝΙΑ:15/09/2015
Α.Π.:ΥΠOΠΑΙΘ/ΓΓΑ/25121 /1078

Προς:
1.Ε.O.Ε
2.Εθνικές Αθλητικές Oμοσπονδίες
3.ΕΠO
4. ΕΣΑΚΕ
5. Super League
6: Football League
7. ΕΣΑΠ
8. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα

Θέμα: «Αναστολή Αθλητικών διοργανώσεων λόγω Εθνικών Εκλογών»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ 66 «Διάλυση της Βουλής, Προκήρυξη Εκλογής Βουλευτών και Σύγκλιση της Νέας Βουλής» (ΦΕΚ 107/Α/28-08-2015)

2.Την από 15/09/2015 εντολή της Υπηρεσιακής Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αγγελικής-Ευφροσύνης Κιάου-Δημάκου προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γούλιο Συναδίνο, αναστέλλονται όλες οι Αθλητικές διοργανώσεις για τρεις (3) ημέρες, δλδ από Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015 έως και Δευτέρά 21 Σεπτεμβρίου 2015.

O γενικός γραμματέας
Αθλητισμού
IOYΛIOΣ E. ΣYNOΔINOΣ

Εικόνα 1