Ανασυγκροτήθηκε η Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης

Με απόφαση του Λιμενάρχη Κεφαλληνίας Αθανασίου Σιούτη (φωτό), ανασυγκροτήθηκε η Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν. Ε.Θ.) Κεφαλληνίας.

1. Η Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω ιδιώτες ιατρούς ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Τακτικά μέλη:

α) ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Σοφία, ειδικότητας παθολόγου.

β) ΨΩΜΙΑΔΗ Αγγελική, ειδικότητας οφθαλμιάτρου.

Αναπληρωματικά μέλη:

α) ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Παρασκευή – Ναυσικά, ειδικότητας παθολόγου.

β) ΛΙΑΣΚΟΥ – ΣΠΑΘΗ Αικατερίνη, ειδικότητας οφθαλμιάτρου.

2. Με νεότερη Απόφαση του Λιμεναρχείου θα καθορισθούν η λειτουργία και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Κεφαλληνίας.