Ανεμογεννήτριες:  Οι απαράβατοι όροι για μια αρμονική συνύπαρξη

Π. Αμούργης

Σύμφωνα με την από 21.12.2018 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον Ν. 4685/2020, όπως τροποποίησε τον Ν. 4014/2011, οι σκοποί θεσπίσεως αυτών των κανόνων δικαίου προφανώς και είναι η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ο άνεμος και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από τους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή τους πολίτες. Μάλιστα η ανωτέρω Οδηγία αναφέρει ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά πως το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθόριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης θα ανέρχεται στο 2030 σε τουλάχιστον 32%. Υπάρχει, δε, περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το ποσοστό αυτό το 2023 με νέα νομοθετική ρύθμιση αν υπάρχει πρόοδος από τα κράτη – μέλη.

Τα αιολικά πάρκα υπάγονται στα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι: α) Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.β) Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία.γ) Άμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του.δ) Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας.ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι.

Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σε περίπτωση τήρησης των ως άνω όρων, οφείλει να εκδώσει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στον φορέα που την αιτείται.

Επομένως, πρέπει αφενός κατά την υποβολή στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να απεικονίζεται ακριβώς η προκείμενη κατάσταση του εδαφικού χώρου και της γύρω χωροταξικής δομής του περιβάλλοντος και αφετέρου να εξετάζονται από την αρμόδια αρχή ενδελεχώς οι επιπτώσεις που θα επιφέρει ένα τέτοιο έργο, όχι μόνο σε ομαλή κλιματολογική κατάσταση ηλιοφάνειας, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρκούσα και έντονη νεροποντή με μεγάλες ποσότητες βροχής στην περιοχή.

Ύστερα από αυτή τη συνοπτική αναφορά κατά την οποία ο νομοθέτης απαιτεί την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, οφείλει η Πολιτεία να συνδράμει με κάθε τρόπο την Κεφαλονιά και ειδικότερο τον νέο δήμο Σάμης, καθώς ουκ ολίγες φορές, με αποκορύφωμα το ακραίο καιρικό φαινόμενο του ΙΑΝΟΥ πρόσφατα, οι δημότες έχουν βρεθεί σε μέγιστο κίνδυνο. Προς αποφυγή απώλειας ζωών και περαιτέρω καταστροφής των όποιων περιουσιών έχουν απομείνει, η εγκατάσταση και η αδειοδότηση νέων ανεμογεννητριών στο αιολικό πάρκο των Διλινάτων (περιφέρεια δήμου Αργοστολίου) πρέπει να γίνεται με απόλυτη προσήλωση και αυστηρότητα στη διαδικασία και στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, άλλως οι ασυγκράτητες ροές των μπάζων και των φερτών υλικών θα πνίξουν για ακόμα μία φορά την περιοχή των Πουλάτων και του Καραβόμυλου.

Ως επικεφαλής δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ στον δήμο Σάμης εκφράζω δημοσίως την ύστατη έκκληση προς τα αρμόδια όργανα της κεντρικής και περιφερειακής Διοίκησης να δώσουν την αμέριστη προσοχή τους στο νησί και στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιπλημμυρική του θωράκιση, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Αν σεβόμαστε το πρώτο, θα προστατεύσουμε τους δεύτερους.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες αποτελούν γεγονός και είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια για την εξασφάλιση της διαβίωσής της, όμως στο βωμό της εξοικονόμησης κέρδους, ο παράγων άνθρωπος και το περιβάλλον οφείλουν να έρχονται πρώτα σε προτεραιότητα, αλλιώς όλα γίνονται για το τίποτα.


* δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω,
επί κεφαλής δημοτικός σύμβουλος δήμου Σάμης
στην παράταξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ