ΑΝΙΟΝ ΟΤΑ ΑΕ: Αναπτυξιακή εταιρεία Ιονίων Νήσων

Σωτ. Κουρής

Ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου σαν Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχω και την παρακολούθηση και υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 και τον σχεδιασμό του επόμενου ΠΑΑ 2021-2027. Ένα τμήμα των προγραμμάτων αυτών είναι και το CLLD LEADER που υλοποιούν η ΑΝΙΟΝ στην Κέρκυρα που έχει και την Λευκάδα, και τα Δίκτυα Συνεργασίας της Κεφαλονιάς και Ιθάκης και της Ζακύνθου.

Ήδη η διαχείριση των προγραμμάτων CLLD LEADER είναι στο στάδιο της υλοποίησης αφού έχει γίνει η φάση της αξιολόγησης, της ένταξης και της χρηματοδότησης των σχετικών προτάσεων, Δημόσιων και Ιδιωτικών.

Στα πλαίσια αυτά τα στελέχη της ΑΝΙΟΝ και των ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, σε καθημερινή βάση με ιδιαίτερο ζήλο στηρίζουν, υποβοηθούν και ελέγχουν κάθε πρόταση για την υλοποίηση της.

Βρισκόμενος στην Κερκυρα συναντήθηκα με τα στελέχη της ΑΝΙΟΝ ΟΤΑ ΑΕ, τα οποία με ενημέρωσαν για την πορεία υλοποίησης των προτάσεων που διαχειρίζονται και τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εξετάσαμε διεξοδικώς της δυσκολίες του προγράμματος και έκανα τίς ανάλογες επεμβάσεις με τον Διευθυντή του προγράμματος κ Θόδωρο Παπαβλασσόπουλο προς τους Δήμους και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης.

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της ΑΝΙΟΝ ΟΤΑ ΑΕ για τον ζήλο του και την επαγγελματικότητα τους στην υλοποίηση του προγράμματος CLLD leader ΠΑΑ 2014-2020, αλλά στην προετοιμασία του επόμενου ΠΑΑ 2021-2027.