Ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος

Π. Βανδώρος

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της κυβερνήσεως,

Στις 20 Οκτωβρίου του έτους 2018, μας τιμήσατε με την παρουσία σας, στο νησί μας, την Κεφαλονιά, όπου μας αναγγείλατε την υποψηφιότητα της κας Κράτσα για την διεκδίκηση της περιφέρειας Ιονίων Νησιών.

Το πρώτο  που σχολιάσατε θετικά και δηλώσατε ότι σας εξέπληξε ήταν   το πόσο καθαρό νησί έχουμε.

Κύριε Πρωθυπουργέ, πίσω από αυτό που διαπιστώσατε σχετικά με την καθαριότητα του νησιού μας,  υπάρχει μια επιχείρηση η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης (με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), η οποία ιδρύθηκε το έτος 1984 με πρωτοπόρο τον τότε Δήμο Αργοστολίου και με τη συμμετοχή των πρώην Κοινοτήτων και του τότε Δήμου Ληξουρίου, η οποία επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα ως ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και με μετόχους τους υφιστάμενους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης και η οποία έχει κατορθώσει να αποτελεί πρότυπο διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό το πετυχημένο μοντέλο διαχείρισης δεν πρέπει με κανένα τρόπο να σταματήσει να λειτουργεί.

Η εν λόγω επιχείρηση κατάφερε μέχρι σήμερα να διαθέτει: ιδιόκτητο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων – με πρόσφατη ένταξη στο ΕΣΠΑ νέου έργου: «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων», Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Απορριμματοφόρα Οχήματα, Μηχανήματα Έργου, Φορτηγά, Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, ιδιόκτητο συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δεξαμενή καυσίμων, κάδους απορριμμάτων  και ανακυκλώσιμων υλικών σε όλο  το νησί.

Αυτό μας δείχνει την εικόνα μιας επιχείρησης υγιούς η οποία μπορεί να προσφέρει πολλά στα νησιά της Κεφαλλονιάς & Ιθάκης σε αντίθεση με τα άλλα νησιά του Ιονίου που βρίσκονται σε μια όχι καλή κατάσταση ως προς την διαχείριση των αποβλήτων.

Καλούμαστε λοιπόν εμείς τώρα να συντονιστούμε ως ενιαίος φορέας με τα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά, κάτι που θεωρούμε ότι είναι ακατόρθωτο ούτε μας επιφέρει το αποτέλεσμα που επιτύχαμε εμείς ως επιχείρηση μέχρι σήμερα.

Θεωρώντας λοιπόν ότι είσαστε απόλυτα ευαισθητοποιημένος στο θέμα αυτό της καθαριότητας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε πόσο σημαντικό είναι η διαχείριση αυτής της επιχείρησης να παραμείνει αυτόνομη ως έχει μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μεριμνήσετε άμεσα για την απόσυρση του άρθρου 93 από νομοσχέδιοτου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» .

           Αργοστόλι  27-04-2020

 Με εκτίμηση

                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

                                         ΕΝΕΡΓΟ  ΜΕΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                                  ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ