Αντιδήμαρχος Ελειού-Πρόννων και Τουρισμού ο Νίκος Κουρκουμέλης

Αντιδήμαρχος Ελειού-Πρόννων και Τουρισμού Δήμου Αργοστολίου ορίσθηκε χθες ο δ.σ. Νικόλαος Κουρκουμέλης με απόφαση του δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου.

Ο κ. Μιχαλάτος εκχώρησε στον κ. Κουρκουμέλη όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων (καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτροφωτισμού,  φροντίδας και συντήρησης οδικού δικτύου και αγροτικών οδών την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται και τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και την διαχείριση των οχημάτων που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα, την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων,  τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους καθώς και την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών).

Επίσης ο κ. Κουρκουμέλης θα είναι υπεύθυνος (επιπλέον αντιδημαρχία) για τα θέματα Τουρισμού όλου του Δήμου Αργοστολίου.

* Εξάλλου σήμερα  στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία της κ. Ασημίνας Γαβριελάτου, η οποία μετά την πρόσφατη απόφαση του Εκλογοδικείου, κέρδισε τη μία από τις δύο έδρες της Παράταξης του δημάρχου Ελειού-Πρόννων στην περιοχή.

Ετσι, στη Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων οι δ.σ. της Παράταξης του κ. Μιχαλάτου, είναι ο αντιδήμαρχος πλέον Νίκος Κουρκουμέλης και η Ασημίνα Γαβριελάτου, η οποία θα “πάρει” τη θέση του κ. Γιώργου Θωμά (που βγαίνει εκτός Δ.Σ.), στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Αργοστολίου, ενισχύοντας την παρουσία των γυναικών στο Δ.Σ. σε δύο, μαζί με την αντιδήμααρχο Λειβαθούς-Ομαλών κ. Κρυσταλία Μιχαλάτου.