Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου

8,5 εκ. ευρώ για έργα ύδρευσης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Στα έργα αυτά εντάσσεται και η αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου, με προϋπολογισμό 2.323.555,45€.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.